MUser_FreeObject

Provede uvolnění objektu
declare function MUser_FreeObject dll "ActualDocument" (var integer): integer
Res := MUser_FreeObject(Instance)
Mu_Free(Instance)

Parametry

Instance

Typ: integer

Identifikátor objektu.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 , pokud se povedlo objekt uvolnit. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Provede uvolnění objektu získaného např. pomocí funkce MUser_CreateUser .

Ukázky volání

  • Res := MUser_FreeObject(Instance)