MUser_GetDepartmentByName

Vyhledá oddělení v enTeam User
declare function MUser_GetDepartmentByName dll "ActualDocument" (string): integer
Department := MUser_GetDepartmentByName(DepartmentName)
MUser_GetDepartmentByName(DepartmentName)

Parametry

DepartmentName

Typ: string

Plné jméno oddělení včetně firmy. Pro oddělení se používá tečka, např. " Leviom.IT ".

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací identifikátor oddělení. Není-li oddělení nalezeno, je vrácena 0 . Dojde-li k chybě je vrácena -1 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Vyhledá v aplikaci enTeam User oddělení zadané celým názvem, tj. včetně firma a nadřazených oddělení) a vrátí jeho identifikátor. Následně je možné např. založit v oddělení nového uživatele. Po dokončení práce s oddělením je nutné uvolnit objekt voláním funkce MUser_FreeObject .

Ukázky volání

  • Department := MUser_GetDepartmentByName(DepartmentName)