MUser_CreateUser

Založí nového uživatele do enTeam User
declare function MUser_CreateUser dll "ActualDocument" (integer, string, string, string): integer
Participant := MUser_CreateUser(Department, LoginId, FirstName, Surname)
MUser_CreateUser(Department, LoginId, FirstName, Surname)

Parametry

Department

Typ: integer

Identifikátor oddělení získaný např. pomocí funkce MUser_GetDepartmentByName .

LoginId

Typ: string

Uživatelské jméno.

FirstName

Typ: string

Jméno uživatele.

Surname

Typ: string

Příjmení uživatele.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací identifikátor objektu uživatele. Dojde-li k chybě je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Vrací identifikátor založeného uživatele. Uživateli je možné nastavit další vlastnosti funkcemi MUser_SetPropertyStr nebo MUser_SetPropertyInt . Po vytvoření uživatele a případném nastavení všech požadovaných vlastností je nutné uživatele uložit pomocí funkce MUser_StoreUser .

Ukázky volání

  • Participant := MUser_CreateUser(Department, LoginId, FirstName, Surname)