MinuteSpan

Vrací časový rozdíl v hodinách
declare function MinuteSpan dll "ScriptEx" (date, date): currency
Minutes := MinutesSpan("1.1.2018 12:30:30", "1.1.2018 10:00:00")
MinuteSpan(ANow, AThen)

Parametry

ANow

Typ: date

Časový údaj - nyní

AThen

Typ: date

Časový údaj - tehdy

Návratová hodnota

Typ: currency

Rozdíl v časových údajích vyjádřený minutách

Popis

Funkce vrací rozdíl zadaných časových údajů v minutách.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Vrací rozdíl 150,5 minuty
    Minutes := MinutesSpan("1.1.2018 12:30:30", "1.1.2018 10:00:00")

Viz také