MinutesBetween

Vrací časový rozdíl v celých minutách
declare function MinutesBetween dll "ScriptEx" (date, date): integer
Minutes := MinutesBetween("1.1.2018 12:30:30", "1.1.2018 10:00:00")
MinutesBetween(ANow, AThen)

Parametry

ANow

Typ: date

Časový údaj - nyní

AThen

Typ: date

Časový údaj - tehdy

Návratová hodnota

Typ: integer

Rozdíl v časových údajích vyjádřený v celých minutách

Popis

Funkce vrací rozdíl zadaných časových údajů v celých minutách.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Vrací rozdíl 150 minut
    Minutes := MinutesBetween("1.1.2018 12:30:30", "1.1.2018 10:00:00")

Viz také