SaveBase64ToFile

Uloží Base64 řetězec do souboru
declare function SaveBase64ToFile dll "ActualDocument" (string, string): integer
SaveBase64ToFile("c:\Temp\Test.txt", "YWhvag==")
SaveBase64ToFile(FileName, Value)

Parametry

FileName

Typ: string

Cesta k souboru, kam bude Base64 obsah uložen.

Value

Typ: string

Base64 řetězec

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 pokud je soubor úspěšně uložen. Dojde-li k chybě je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce uloží (a převede) řetězec Base64 do souboru.

Ukázky volání

  • Uloží do souboru "c:\Temp\Test.txt" text "ahoj"
    SaveBase64ToFile("c:\Temp\Test.txt", "YWhvag==")

Viz také