LoadBase64FromFile

Načte soubor do Base64 řetězece
declare function LoadBase64FromFile dll "ActualDocument" (string): string
Base64 := LoadBase64FromFile("c:\Temp\Test.txt")
LoadBase64FromFile(FileName)

Parametry

FileName

Typ: string

Cesta k souboru, odkud bude načten obsah

Návratová hodnota

Typ: string

Obsah souboru jako Base64 řetězec

Popis

Funkce načte obsah souboru (parametr FileName ) a vrací jej jako Base64 řetězec.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci GetLastErrorCode resp. GetLastErrorMessage .

Ukázky volání

  • Načte obsah souboru "c:\Temp\Test.txt"
    Base64 := LoadBase64FromFile("c:\Temp\Test.txt")

Viz také