SetListVariable

Nastaví hodnotu listové workflow proměnné
declare procedure SetListVariable dll "ActualDocument" (string, integer, string, pointer)
SetListVariable("VarName", 3, "Hello world.", actualdocument)
SetListVariable(VariableName, Index, Value, ActualDocument)

Parametry

VariableName

Typ: string

Název listové proměnné.

Index

Typ: integer

Index listové proměnné.

Value

Typ: string

Hodnota proměnné.

ActualDocument

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Procedura nastaví hodnotu listové workflow proměnné, která je definovaná svým jménem v prvním vstupním parametru VariableName a indexem v druhém vstupním parametru Index . Třetí vstupní parametr Value určuje hodnotu proměnné.

Ukázky volání

  • SetListVariable("VarName", 3, "Hello world.", actualdocument)