SetMailSettings

Upraví nastavení elektronické pošty
declare function SetMailSettings dll "ActualDocument" (string): integer
RetVal := SetMailSettings("smtp_host=smtp.leviom.cz port=25")
SetMailSettings(SettingsString)

Parametry

SettingsString

Typ: string

Řetězec obsahující nastavení elektronické pošty.

SettingsString

Typ: string

smtp_host SMTP server
smtp_port čislo portu SMTP serveru
smtp_username uživatelské jméno pro přihlášení k SMTP serveru
smtp_password heslo pro přihlášní k SMTP serveru
connect_timeout doba čekání na připojení (vteřiny)
smtp_ssl příznak použití SSL (1 = zapnuto, jinak vypnuto)

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 je-li nastavení provedeno. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce umožňuje upravit nastavení pro e-mail (např. SMTP). Veškeré nastavení se určuje jediným textovým parametrem, obsahuje serii výrazů "parametr=hodnota" navzájem oddělených mezerami. Obsahuje-li hodnota parametru znak mezery, obalte celý výraz uvozovkami. Není-li zadán žádný parametr (tj. vstupem je prázdný řetězec), použije se nastavení aplikace enTeam.

Ukázky volání

  • RetVal := SetMailSettings("smtp_host=smtp.leviom.cz port=25")