SetMdataObjectValueBool

Slouží pro zápis logické hodnoty objektu osoby, firmy či relace
declare function SetMdataObjectValueBool dll "ActualDocument" (string, boolean): boolean
SetMdataObjectValueBool("comp_usr_bol_1", true)
SetMdataObjectValueBool(Item, Value)

Parametry

Item

Typ: string

Klíč (název hodnoty).

Value

Typ: boolean

Zapisovaná hodnota.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byla úspěšně zadána logická hodnota objektu osoby, firmy či relace.

Popis

Před voláním této funkce je zapotřebí mít otevřené připojení na centrální adresář enTeam CRM pomocí funkce OpenMdata a následně mít otevřenou osobu, firmu či relaci (např. pomocí funkce OpenMdataObject ). Po použití této funkce je ještě nutné zápis potvrdit fukncí StoreMdataObject .

Ukázky volání

  • SetMdataObjectValueBool("comp_usr_bol_1", true)