SetMdataObjectValueDate

Slouží pro zápis datumové hodnoty objektu osoby, firmy či relace
declare function SetMdataObjectValueDate dll "ActualDocument" (string, date): boolean
SetMdataObjectValueDate("comp_usr_dat_1", 25.02.2008)
SetMdataObjectValueDate(Item, Value)

Parametry

Item

Typ: string

Klíč (název hodnoty).

Value

Typ: date

Zapisovaná hodnota.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byla úspěšně zapsána datumová hodnota objektu osoby, firmy či relace.

Popis

Před voláním této funkce je zapotřebí mít otevřené připojení na centrální adresář enTeam CRM pomocí funkce OpenMdata a následně mít otevřenou osobu, firmu či relaci (např. pomocí funkce OpenMdataObject ). Po použití této funkce je ještě nutné zápis potvrdit fukncí StoreMdataObject .

Ukázky volání

  • SetMdataObjectValueDate("comp_usr_dat_1", 25.02.2008)