StorageGetBoolean

Vrací uloženou logickou hodnotu
declare function StorageGetBoolean dll "ScriptEx" (string): boolean
BoolVal := StorageGetBoolean("MyBoolean")
StorageGetBoolean(Name)

Parametry

Name

Typ: string

Název, pod kterým je uložena požadovaná logická hodnota.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Požadovaná logická hodnota.

Popis

Funkce najde (dle názvu) a vrátí požadovanou logickou hodnotu, uloženou funkcí StorageSetBoolean . Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • BoolVal := StorageGetBoolean("MyBoolean")