StorageSetBoolean

Uloží logickou hodnotu
declare procedure StorageSetBoolean dll "ScriptEx" (string, boolean)
StorageSetBoolean("MyBoolean", True)
StorageSetBoolean(Name, Value)

Parametry

Name

Typ: string

Název, pod kterým bude uložena logická hodnota.

Value

Typ: boolean

Logická hodnota k uložení.

Popis

Funkce uloží logickou hodnotu pod požadovaným názvem. Tuto hodnotu lze následně získat voláním funkce StorageGetBoolean . Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • StorageSetBoolean("MyBoolean", True)