StorageGetCurrency

Vrací uložené reálné číslo
declare function StorageGetCurrency dll "ScriptEx" (string): currency
CurrVal := StorageGetCurrency("MyCurrency")
StorageGetCurrency(Name)

Parametry

Name

Typ: string

Název, pod kterým je uložena požadované reálné číslo.

Návratová hodnota

Typ: currency

Požadované reálné číslo.

Popis

Funkce najde (dle názvu) a vrátí požadované reálné číslo, uložené funkcí StorageSetCurrency . Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • CurrVal := StorageGetCurrency("MyCurrency")