StorageSetCurrency

Uloží reálné číslo
declare procedure StorageSetCurrency dll "ScriptEx" (string, currency)
StorageSetCurrency("MyCurrency", 12.3)
StorageSetCurrency(Name, Value)

Parametry

Name

Typ: string

Název, pod kterým bude číslo uloženo.

Value

Typ: currency

Reálné číslo k uložení.

Popis

Funkce uloží reálné číslo pod požadovaným názvem. Číslo lze následně získat voláním funkce StorageGetCurrency . Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • StorageSetCurrency("MyCurrency", 12.3)