StorageGetDate

Vrací uložený datum
declare function StorageGetDate dll "ScriptEx" (string): date
DateVal := StorageGetDate("MyDate")
StorageGetDate(Name)

Parametry

Name

Typ: string

Název, pod kterým je uložen požadovaný datum.

Návratová hodnota

Typ: date

Požadovaný datum (a čas).

Popis

Funkce najde (dle názvu) a vrátí požadovaný časový údaj (tj. datum a čas), uložený funkcí StorageSetDate . Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • DateVal := StorageGetDate("MyDate")