StorageSetDate

Uloží datum (a čas)
declare procedure StorageSetDate dll "ScriptEx" (string, date)
StorageSetDate("MyDate", "1.1.2016 11:22:33")
StorageSetDate(Name, Value)

Parametry

Name

Typ: string

Název, pod kterým bude datum uložen.

Value

Typ: date

Časový údaj k uložení.

Popis

Funkce uloží datum (a čas) pod požadovaným názvem. Hodnotu lze následně získat voláním funkce StorageGetDate . Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • StorageSetDate("MyDate", "1.1.2016 11:22:33")