StorageGetInteger

Vrací uložené číslo
declare function StorageGetInteger dll "ScriptEx" (string): integer
IntVal := StorageGetInteger("MyInteger")
StorageGetInteger(Name)

Parametry

Name

Typ: string

Název, pod kterým je číslo uloženo.

Návratová hodnota

Typ: integer

Požadované (celé) číslo.

Popis

Funkce najde (dle názvu) a vrátí požadované celé číslo, uložené funkcí StorageSetInteger . Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • IntVal := StorageGetInteger("MyInteger")