StorageSetInteger

Uloží celé číslo
declare procedure StorageSetInteger dll "ScriptEx" (string, integer)
StorageSetInteger("MyInteger", 123)
StorageSetInteger(Name, Value)

Parametry

Name

Typ: string

Název, pod kterým bude číslo uloženo.

Value

Typ: integer

Celé číslo k uložení.

Popis

Funkce uloží celé číslo pod požadovaným názvem. Hodnotu lze následně získat voláním funkce StorageGetInteger . Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • StorageSetInteger("MyInteger", 123)