StorageGetString

Vrací uložený řetězec
declare function StorageGetString dll "ScriptEx" (string): string
StrVal := StorageGetString("MyString")
StorageGetString(Name)

Parametry

Name

Typ: string

Název, pod kterým je řetězec uložen.

Návratová hodnota

Typ: string

Požadovaný řetězec.

Popis

Funkce najde (dle názvu) a vrátí požadovaný řetězec, uložený funkcí StorageSetString . Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • StrVal := StorageGetString("MyString")