StorageSetString

Uloží řetězec
declare procedure StorageSetString dll "ScriptEx" (string, string)
StorageSetString("MyString", "abcde")
StorageSetString(Name, Value)

Parametry

Name

Typ: string

Název, pod kterým bude řetězec uložen.

Value

Typ: string

Řetězec k uložení.

Popis

Funkce uloží řetězec pod požadovaným názvem. Ten lze následně získat voláním funkce StorageGetString . Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • StorageSetString("MyString", "abcde")