StringListFreeObjects

Uvolní všechny objekty vázané na položky v seznamu řetězců
declare function StringListFreeObjects dll "ActualDocument" (integer): boolean
Success := StringListFreeObjects(SList)
StringListFreeObjects(StringList)

Parametry

StringList

Typ: integer

Identifikátor seznamu řetězců získaný funkcí StringListCreate .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací true , pokud se podařilo uvolnit objekty, jinak vrací false . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce uvolní všechny objekty vázané na položky v seznamu řetězců. Položky zůstanou nezměněny.

Ukázky volání

  • Success := StringListFreeObjects(SList)