StringListFreeObject

Uvolní objekt vázaný na položku v seznamu řetězců
declare function StringListFreeObject dll "ActualDocument" (integer, integer): boolean
Success := StringListFreeObject(SList, 0)
StringListFreeObject(StringList, Index)

Parametry

StringList

Typ: integer

Identifikátor seznamu řetězců získaný funkcí StringListCreate .

Index

Typ: integer

Index objektu.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací true , pokud se podařilo uvolnit objekt, jinak vrací false . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce uvolní dle zadaného indexu objekt vázaný na položku v seznamu řetězců. Položka zůstane nezměněna.

Ukázky volání

  • Success := StringListFreeObject(SList, 0)