StringListGetObject

Vrací objekt ze seznamu řetězců
declare function StringListGetObject dll "ActualDocument" (integer, integer): integer
Object := StringListGetObject(SList, ItemIndex)
StringListGetObject(StringList, ItemIndex)

Parametry

StringList

Typ: integer

Identifikátor seznamu řetězců získaný funkcí StringListCreate .

ItemIndex

Typ: integer

Index položky. První položky má index 0 , poslední Count - 1 . Počet položek je možné získat funkcí StringListGetCount .

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací identifikátor objektu, který je vázaný na položku v seznamu řetězců V případě chyby vrací -1 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce vrací identifikátor objektu vázaného na položku v seznamu řetězců dle jejího indexu.

Ukázky volání

  • Object := StringListGetObject(SList, ItemIndex)