StringListGetText

Vrací text s položkami ze seznamu řetězců
declare function StringListGetText dll "ActualDocument" (integer): string
Text := StringListGetText(SList)
StringListGetText(StringList)

Parametry

StringList

Typ: integer

Identifikátor seznamu řetězců získaný funkcí StringListCreate .

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací text s položkami ze seznamu řetězců. V případě chyby vrací "" . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Oddělovačem položek je enter. Seznamu řetězců je tak možné jednoduše zobrazit v masce workflow, případně uložit do textového souboru. Zároveň lze takto uschovat seznam řetězců v řetězcové proměnné pro pozdější použití (např. v dalším kroku workflow). Funkcí StringListSetText je možné naplnit seznam řetězců zpět stejnými hodnotami.

Ukázky volání

  • Text := StringListGetText(SList)