StringListSetText

Vloží text do seznamu řetězců
declare function StringListSetText dll "ActualDocument" (integer, string): boolean
Success := StringListSetText(SList, Text)
StringListSetText(StringList, Text)

Parametry

StringList

Typ: integer

Identifikátor seznamu řetězců získaný funkcí StringListCreate .

Text

Typ: string

Text, který bude uložen do seznamu řetězců.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací true , pokud se povedlo seznam řetězců textem naplnit. V případě chyby vrací false . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Uloží text, který obsahuje všechny položky, do seznamu řetězců. Oddělovačem položek je enter. Pokud seznam řetězců obsahoval před voláním této funkce nějaké hodnoty, ty budou přesány. Text převedený do seznamu řetězců lze dalšími funkcemi jednoduše zpracovat. Zároveň lze takto naplnit seznam řetězců používaný dříve, jehož hodnoty byly pomocí funkce StringListGetText uloženy do řetězcové proměnné pro pozdější použití.

Ukázky volání

  • Success := StringListSetText(SList, Text)