StringListGetValue

Vrací hodnotu klíče ze seznamu řetězců
declare function StringListGetValue dll "ActualDocument" (integer, string, var integer): string
Value := StringListGetValue(SList, Name, ItemIndex)
StringListGetValue(StringList, Name, ItemIndex)

Parametry

StringList

Typ: integer

Identifikátor seznamu řetězců získaný funkcí StringListCreate .

Name

Typ: string

Název klíče, jehož hodnotu chceme získat.

ItemIndex

Typ: integer

Vrací index položky odpovídající klíči zadanému v parametru Name . Pokud klíč v seznamu řetězců není nalezen, nebo dojde k chybě, obsahuje - 1 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací hodnotu klíče ze seznamu řetězců.

Popis

Každá položka je uložena ve tvaru Name=Value . Pro plnění seznamu řetězců hodnotami lze využít funkci StringListSetValue .

Ukázky volání

  • Value := StringListGetValue(SList, Name, ItemIndex)