StringListSetValue

Nastaví klíči novou hodnotu
declare function StringListSetValue dll "ActualDocument" (integer, string, string): integer
Value := StringListSetValue(SList, Name, ItemIndex)
StringListSetValue(StringList, Name, Value)

Parametry

StringList

Typ: integer

Identifikátor seznamu řetězců získaný funkcí StringListCreate .

Name

Typ: string

Název klíče, jemuž chceme nastavit hodnotu.

Value

Typ: string

Hodnota, kterou chceme klíči nastavit.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací index položky odpovídající klíči zadanému v parametru Name . Pokud klíč v seznamu řetězců není nalezen, nebo dojde k chybě, obsahuje - 1 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Nastaví hodnotu klíči ze seznamu řetězců. Každá položka je uložena ve tvaru Name=Value . Pro načtení hodnoty klíče seznamu řetězců lze využít funkci StringListGetValue . Pro přidání nové položky použijte funkci StringListAdd .

Ukázky volání

  • Value := StringListSetValue(SList, Name, ItemIndex)