StringListIndexOf

Vrací index položky ze seznamu řetězců
declare function StringListIndexOf dll "ActualDocument" (integer, string): integer
ItemIndex := StringListIndexOf(SList, Item)
StringListIndexOf(StringList, Item)

Parametry

StringList

Typ: integer

Identifikátor seznamu řetězců získaný funkcí StringListCreate .

Item

Typ: string

Položka seznamu řetězců, jejíž index hledáme.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací index položky ze seznamu řetězců. Pokud položka neexistuje, nebo dojde k chybě, vrací -1 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

První položka má index 0 . Pokud je seznam řetězců obsáhlejší, nebo pokud hledáme více položek, je výhodné pro zvýšení výkonu mít seznam řetězců seřazený pomocí funkce StringListSetSorted .

Ukázky volání

  • ItemIndex := StringListIndexOf(SList, Item)