StringListSetSorted

Nastavuje řazení položek v seznamu řetězců
declare function StringListSetSorted dll "ActualDocument" (integer, boolean): boolean
Success := StringListSetSorted(SList, true)
StringListSetSorted(StringList, Sorted)

Parametry

StringList

Typ: integer

Identifikátor seznamu řetězců získaný funkcí StringListCreate .

Sorted

Typ: boolean

Udává, zda má seznam řetězců mít seřazené položky.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda se podařilo upravit řazení v seznamu řetězců. V případě úspěchu vrací true při chybě false . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce nastavuje řazení položek v seznamu řetězců. V případě, že jsou položky seřazené, lze rychleji např. hledat položky funkcí StringListIndexOf .

Ukázky volání

  • Success := StringListSetSorted(SList, true)