TB_CreateOLEObject64

Vytvoří OLE objekt
declare function TB_CreateOLEObject64 dll "dynOLEEng64" (string): integer
Application := TB_CreateOLEObject64("AbraOLE.Application")
TB_CreateOLEObject64(AName)

Parametry

AName

Typ: string

Jméno OLE objektu z registrů

Návratová hodnota

Typ: integer

ID vytvořeného OLE objektu, nebo -1 v případě chyby. Pro získaní informací o chybě, použijte funkci DOE_GetLastErrorMessage64 .

Popis

Funkce vytvoří OLE objekt dle zadaného jména a uloží jej do paměti. Vrácené ID vytvořeného objektu slouží jako unikátní identifikátor.

Funkce je z knihovny exportována pod následujícími názvy.

TB_CreateOLEObject
TB_CreateOLEObject64

Vytvořený objekt lze pak uvolnit voláním TB_FreeOLEObject64

Ukázky volání

  • Vytvoří instanci třídy Application (64bitové verze) systému ABRA
    Application := TB_CreateOLEObject64("AbraOLE.Application")