TB_GetResultDate64

Vrací výsledek volání jako datum
declare procedure TB_GetResultDate64 dll "dynOLEEng64" (integer, var integer, var integer)
TB_GetResultDate64(ResultID, DateAsInt, TimeAsInt)
TB_GetResultDate64(AResultID, ADate, ATime)

Parametry

AResultID

Typ: integer

ID výsledku volání

ADate

Typ: integer

Výstupní parametr. Datum

ATime

Typ: integer

Výstupní parametr. Čas

Popis

Pokud byl výsledek volání předcházející metody (nebo vlastnosti) typu datum , lze získat jeho hodnotu pomocí této procedury.

Procedura je z knihovny exportována pod následujícími názvy.

TB_GetResultDate
TB_GetResultDate64

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci DOE_GetLastErrorMessage64 .

Ukázky volání

  • TB_GetResultDate64(ResultID, DateAsInt, TimeAsInt)