TB_GetResultDateStr64

Vrací výsledek volání jako datum převedený na řetězec
declare procedure TB_GetResultDateStr64 dll "dynOLEEng64" (integer, string, string)
TB_GetResultDateStr64(ResultID, DateAsStr, TimeAsStr)
TB_GetResultDateStr64(AResultID, ADate, ATime)

Parametry

AResultID

Typ: integer

ID výsledku volání

ADate

Typ: string

Výstupní parametr. Datum jako řetězec

ATime

Typ: string

Výstupní parametr. Čas jako řetězec

Popis

Pokud byl výsledek volání předcházející metody (nebo vlastnosti) typu datum , lze získat jeho hodnotu pomocí této procedury.

Procedura je z knihovny exportována pod následujícími názvy.

TB_GetResultDateStr
TB_GetResultDateStr64

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci DOE_GetLastErrorMessage64 .

Ukázky volání

  • TB_GetResultDateStr64(ResultID, DateAsStr, TimeAsStr)

Viz také