TB_GetResultStrTrimRight64

Vrací výsledek volání jako řetězec
declare function TB_GetResultStrTrimRight64 dll "dynOLEEng64" (integer): string
Str := TB_GetResultStrTrimRight64(ResultID)
TB_GetResultStrTrimRight64(AResultID)

Parametry

AResultID

Typ: integer

ID výsledku volání

Návratová hodnota

Typ: string

Výsledek volání jako řetězec, na konci oříznutý o tzv. bílé znaky (např. mezery)

Popis

Pokud byl výsledek volání předcházející metody (nebo vlastnosti) typu string , lze získat jeho hodnotu pomocí této funkce.

Funkce je z knihovny exportována pod následujícími názvy.

TB_GetResultStrTrimRight
TB_GetResultStrTrimRight64

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci DOE_GetLastErrorMessage64 .

Ukázky volání

  • Str := TB_GetResultStrTrimRight64(ResultID)