TB_GetResultStrWithoutTrim64

Vrací výsledek volání jako řetězec
declare function TB_GetResultStrWithoutTrim64 dll "dynOLEEng64" (integer): string
Str := TB_GetResultStrWithoutTrim64(ResultID)
TB_GetResultStrWithoutTrim64(AResultID)

Parametry

AResultID

Typ: integer

ID výsledku volání

Návratová hodnota

Typ: string

Výsledek volání jako řetězec (bez oříznutí)

Popis

Pokud byl výsledek volání předcházející metody (nebo vlastnosti) typu string , lze získat jeho hodnotu pomocí této funkce.

Funkce je z knihovny exportována pod následujícími názvy.

TB_GetResultStrWithoutTrim
TB_GetResultStrWithoutTrim64

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci DOE_GetLastErrorMessage64 .

Ukázky volání

  • Str := TB_GetResultStrWithoutTrim64(ResultID)