TB_InvokePropertyGet64

Získá hodnotu vlastnosti OLE objektu
declare function TB_InvokePropertyGet64 dll "dynOLEEng64" (integer, string, integer, var boolean): integer
ResultID := TB_InvokePropertyGet64(ObjID, MethodName, ParamsID, Success)
TB_InvokePropertyGet64(AObjID, AName, AParamSetID, ASuccess)

Parametry

AObjID

Typ: integer

ID OLE objektu

AName

Typ: string

Jméno vlastnosti

AParamSetID

Typ: integer

ID sady parametrů

ASuccess

Typ: boolean

Výstupní parametr. Hodnota true v případě, že volání proběhlo v pořádku, jinak false

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací ID výsledku volání, nebo -1 v případě chyby

Popis

Funkce získá hodnotu vlastnosti OLE objektu.

Funkce je z knihovny exportována pod následujícími názvy.

TB_InvokePropertyGet
TB_InvokePropertyGet64

Pro získaní informací v případě chyby, použijte funkci DOE_GetLastErrorMessage64 .

Ukázky volání

  • ResultID := TB_InvokePropertyGet64(ObjID, MethodName, ParamsID, Success)