TB_InvokePropertyPut64

Nastaví hodnotu vlastnosti OLE objektu
declare function TB_InvokePropertyPut64 dll "dynOLEEng64" (integer, string, integer, var boolean): integer
TB_InvokePropertyPut64(ObjID, MethodName, ParamsID, Success)
TB_InvokePropertyPut64(AObjID, AName, AParamID, ASuccess)

Parametry

AObjID

Typ: integer

ID OLE objektu

AName

Typ: string

Jméno vlastnosti

AParamID

Typ: integer

ID sady parametrů

ASuccess

Typ: boolean

Výstupní parametr. Hodnota true v případě, že volání proběhlo v pořádku, jinak false

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací ID výsledku volání, nebo -1 v případě chyby

Popis

Funkce nastaví hodnotu vlastnosti OLE objektu.

Funkce je z knihovny exportována pod následujícími názvy.

TB_InvokePropertyPut
TB_InvokePropertyPut64

Pro získaní informací v případě chyby, použijte funkci DOE_GetLastErrorMessage64 .

Ukázky volání

  • TB_InvokePropertyPut64(ObjID, MethodName, ParamsID, Success)