TB_ParamsAddBool64

Přidá parametr typu logická hodnota
declare function TB_ParamsAddBool64 dll "dynOLEEng64" (integer, boolean): integer
TB_ParamsAddBool64(ParamsID, Bool)
TB_ParamsAddBool64(AID, ABool)

Parametry

AID

Typ: integer

ID sady parametrů

ABool

Typ: boolean

Hodnota parametru

Návratová hodnota

Typ: integer

Pozice přidaného parametru v sadě, nebo -1 v případě chyby. Pro získaní informací o chybě, použijte funkci DOE_GetLastErrorMessage64

Popis

Funkce přidá parametr typu boolean do sady.

Funkce je z knihovny exportována pod následujícími názvy.

TB_ParamsAddBool
TB_ParamsAddBool64

Ukázky volání

  • TB_ParamsAddBool64(ParamsID, Bool)