TB_ParamsAddBoolRef64

Přidá parametr typu logická hodnota odkazem
declare function TB_ParamsAddBoolRef64 dll "dynOLEEng64" (integer, boolean): integer
TB_ParamsAddBoolRef64(ParamsID , Bool)
TB_ParamsAddBoolRef64(AID, ABool)

Parametry

AID

Typ: integer

ID sady parametrů

ABool

Typ: boolean

Vstupní hodnota parametru

Návratová hodnota

Typ: integer

Pozice přidaného parametru v sadě, nebo -1 v případě chyby. Pro získaní informací o chybě, použijte funkci DOE_GetLastErrorMessage64

Popis

Funkce přidá parametr typu odkaz na boolean do sady.

Funkce je z knihovny exportována pod následujícími názvy.

TB_ParamsAddBoolRef
TB_ParamsAddBoolRef64

Ukázky volání

  • TB_ParamsAddBoolRef64(ParamsID , Bool)