TB_ParamsAddCurrRef64

Přidá parametr typu reálné číslo odkazem
declare function TB_ParamsAddCurrRef64 dll "dynOLEEng64" (integer, integer, integer): integer
TB_ParamsAddCurrRef64(ParamsID, Whole, Part)
TB_ParamsAddCurrRef64(AID, AWhole, APart)

Parametry

AID

Typ: integer

ID sady parametrů

AWhole

Typ: integer

Vstupní hodnota celé části parametru

APart

Typ: integer

Vstupní hodnota desetinné části parametru

Návratová hodnota

Typ: integer

Pozice přidaného parametru v sadě, nebo -1 v případě chyby. Pro získaní informací o chybě, použijte funkci DOE_GetLastErrorMessage64

Popis

Funkce přidá parametr typu odkaz na currency do sady.

Funkce je z knihovny exportována pod následujícími názvy.

TB_ParamsAddCurrRef
TB_ParamsAddCurrRef64

Ukázky volání

  • TB_ParamsAddCurrRef64(ParamsID, Whole, Part)

Viz také