TB_ParamsAddCurr64

Přidá parametr typu reálné číslo
declare function TB_ParamsAddCurr64 dll "dynOLEEng64" (integer, integer, integer): integer
TB_ParamsAddCurr64(ParamsID, Whole, Part)
TB_ParamsAddCurr64(AID, AWhole, APart)

Parametry

AID

Typ: integer

ID sady parametrů

AWhole

Typ: integer

Hodnota celé části parametru

APart

Typ: integer

Hodnota desetinné části parametru

Návratová hodnota

Typ: integer

Pozice přidaného parametru v sadě, nebo -1 v případě chyby. Pro získaní informací o chybě, použijte funkci DOE_GetLastErrorMessage64

Popis

Funkce přidá parametr typu currency do sady.

Funkce je z knihovny exportována pod následujícími názvy.

TB_ParamsAddCurr
TB_ParamsAddCurr64

Ukázky volání

  • TB_ParamsAddCurr64(ParamsID, Whole, Part)