TB_ParamsAddInt64

Přidá parametr typu celé číslo
declare function TB_ParamsAddInt64 dll "dynOLEEng64" (integer, integer): integer
TB_ParamsAddInt64(ParamsID, Int)
TB_ParamsAddInt64(AID, AInt)

Parametry

AID

Typ: integer

ID sady parametrů

AInt

Typ: integer

Hodnota parametru

Návratová hodnota

Typ: integer

Pozice přidaného parametru v sadě, nebo -1 v případě chyby. Pro získaní informací o chybě, použijte funkci DOE_GetLastErrorMessage64

Popis

Funkce přidá parametr typu integer do sady.

Funkce je z knihovny exportována pod následujícími názvy.

TB_ParamsAddInt
TB_ParamsAddInt64

Ukázky volání

  • TB_ParamsAddInt64(ParamsID, Int)