TB_ParamsAddIntRef64

Přidá parametr typu celé číslo odkazem
declare function TB_ParamsAddIntRef64 dll "dynOLEEng64" (integer, integer): integer
TB_ParamsAddIntRef(iID , iInt)
TB_ParamsAddIntRef64(AID, AInt)

Parametry

AID

Typ: integer

ID sady parametrů

AInt

Typ: integer

Vstupní hodnota parametru

Návratová hodnota

Typ: integer

Pozice přidaného parametru v sadě, nebo -1 v případě chyby. Pro získaní informací o chybě, použijte funkci DOE_GetLastErrorMessage64

Popis

Funkce přidá parametr typu odkaz na integer do sady.

Funkce je z knihovny exportována pod následujícími názvy.

TB_ParamsAddIntRef
TB_ParamsAddIntRef64

Ukázky volání

  • TB_ParamsAddIntRef(iID , iInt)