TB_ParamsAddReal64

Přidá parametr typu reálné číslo
declare function TB_ParamsAddReal64 dll "dynOLEEng64" (integer, currency): integer
TB_ParamsAddReal64(ParamsID, 3.14)
TB_ParamsAddReal64(AID, AValue)

Parametry

AID

Typ: integer

ID sady parametrů

AValue

Typ: currency

Hodnota parametru

Návratová hodnota

Typ: integer

Pozice přidaného parametru v sadě, nebo -1 v případě chyby. Pro získaní informací o chybě, použijte funkci DOE_GetLastErrorMessage64

Popis

Funkce přidá parametr typu currency do sady.

Funkce je z knihovny exportována pod následujícími názvy.

TB_ParamsAddReal
TB_ParamsAddReal64

Ukázky volání

  • TB_ParamsAddReal64(ParamsID, 3.14)

Viz také