TB_ParamsAddStrEx64

Přidá parametr typu řetězec
declare function TB_ParamsAddStrEx64 dll "dynOLEEng64" (integer, string, integer): integer
TB_ParamsAddStrEx64(ParamsID, "Value", 0)
TB_ParamsAddStrEx64(AID, AText, AReturnErrors)

Parametry

AID

Typ: integer

ID sady parametrů

AText

Typ: string

Hodnota parametru

AReturnErrors

Typ: integer

Rezervovaný parametr. Hodnota se ignoruje

Návratová hodnota

Typ: integer

Pozice přidaného parametru v sadě, nebo -1 v případě chyby. Pro získaní informací o chybě, použijte funkci DOE_GetLastErrorMessage64

Popis

Funkce přidá parametr typu string do sady.

Funkce je z knihovny exportována pod následujícími názvy.

TB_ParamsAddStrEx
TB_ParamsAddStrEx64

Ukázky volání

  • TB_ParamsAddStrEx64(ParamsID, "Value", 0)

Viz také