TB_ParamsAddStr64

Přidá parametr typu řetězec
declare function TB_ParamsAddStr64 dll "dynOLEEng64" (integer, string): integer
TB_ParamsAddStr64(ParamsID, "Value")
TB_ParamsAddStr64(AID, AText)

Parametry

AID

Typ: integer

ID sady parametrů

AText

Typ: string

Hodnota parametru

Návratová hodnota

Typ: integer

Pozice přidaného parametru v sadě, nebo -1 v případě chyby. Pro získaní informací o chybě, použijte funkci DOE_GetLastErrorMessage64

Popis

Funkce přidá parametr typu string do sady.

Funkce je z knihovny exportována pod následujícími názvy.

TB_ParamsAddStr
TB_ParamsAddStr64

Ukázky volání

  • TB_ParamsAddStr64(ParamsID, "Value")