TB_ParamsAddStrRef64

Přidá parametr typu řetězec odkazem
declare function TB_ParamsAddStrRef64 dll "dynOLEEng64" (integer, string): integer
TB_ParamsAddStrRef64(ParamsID, Text)
TB_ParamsAddStrRef64(AID, AText)

Parametry

AID

Typ: integer

ID sady parametrů

AText

Typ: string

Vstupní hodnota parametru

Návratová hodnota

Typ: integer

Pozice přidaného parametru v sadě, nebo -1 v případě chyby. Pro získaní informací o chybě, použijte funkci DOE_GetLastErrorMessage64

Popis

Funkce přidá parametr typu odkaz na string do sady.

Funkce je z knihovny exportována pod následujícími názvy.

TB_ParamsAddStrRef
TB_ParamsAddStrRef64

Ukázky volání

  • TB_ParamsAddStrRef64(ParamsID, Text)