TB_ParamsGetBool64

Vrací hodnotu parametru jako logickou hodnotu
declare procedure TB_ParamsGetBool64 dll "dynOLEEng64" (integer, integer, var boolean, var boolean)
TB_ParamsGetBool64(ParamsID, ParamID, Success, Bool)
TB_ParamsGetBool64(AParamSetID, AParamID, ASuccess, AResult)

Parametry

AParamSetID

Typ: integer

ID sady parametrů

AParamID

Typ: integer

Pozice parametru v sadě

ASuccess

Typ: boolean

Výstupní parametr. Hodnota true v případě, že volání proběhlo v pořádku, jinak false . Pro získaní informací o chybě, použijte funkci DOE_GetLastErrorMessage64 .

AResult

Typ: boolean

Výstupní parametr. Hodnota parametru

Popis

Procedure vrací hodnotu parametru typu boolean . Lze tak získat výstupní hodnotu při předání parametru odkazem (viz TB_ParamsAddBoolRef64 ).

Procedura je z knihovny exportována pod následujícími názvy.

TB_ParamsGetBool
TB_ParamsGetBool64

Ukázky volání

  • TB_ParamsGetBool64(ParamsID, ParamID, Success, Bool)