TB_ParamsGetInt64

Vrací hodnotu parametru jako celé číslo
declare function TB_ParamsGetInt64 dll "dynOLEEng64" (integer, integer, var boolean): integer
Int := TB_ParamsGetInt64(ParamsID, ParamID, Success)
TB_ParamsGetInt64(AParamSetID, AParamID, ASuccess)

Parametry

AParamSetID

Typ: integer

ID sady parametrů

AParamID

Typ: integer

Pozice parametru v sadě

ASuccess

Typ: boolean

Výstupní parametr. Hodnota true v případě, že volání proběhlo v pořádku, jinak false . Pro získaní informací o chybě, použijte funkci DOE_GetLastErrorMessage64 .

Návratová hodnota

Typ: integer

Hodnota parametru

Popis

Funkce vrací hodnotu parametru typu integer . Lze tak získat výstupní hodnotu při předání parametru odkazem (viz TB_ParamsAddIntRef64 ).

Funkce je z knihovny exportována pod následujícími názvy.

TB_ParamsGetInt
TB_ParamsGetInt64

Ukázky volání

  • Int := TB_ParamsGetInt64(ParamsID, ParamID, Success)