TextFileLineToString

Načte řádku z textového souboru
declare function TextFileLineToString dll "ActualDocument" (): string
sLine := TextFileLineToString()
TextFileLineToString()

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací načtenou řádku z textového souboru.

Popis

Soubor musí být otevřen funkcí OpenTextFile .

Ukázky volání

  • sLine := TextFileLineToString()